Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Гласувайте за любимата си хижа в отделните категории

Изберете хижа и след това натиснете бутона „гласувай“, намиращ се под списъка във всяка категория.

Може да гласувате само за една хижа за категория като не е задължително да гласувате за всички категории.  

*Съвет преди да гласувате разгледайте всички номинации във всички категории

Всяка от 10-те номиниращи организации оценява хижите/заслоните в отделните категории по единни критерии на база актуалното им състояние:

– работят ли целогодишно

– осигурен ли е денонощен авариен достъп

– изпълняват ли стопаните съвестно туристическите си функции

– разполагат ли със свободно достъпна столова

– организират ли се туристически събития

– доколко поддържана е прилежащата инфраструктура (пътеки, информационни табели, кътове за отдих и тн.)

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Най-добра хижа без автомобилен / лифт достъп 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Най-добра хижа с автомобилен / лифт достъп 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Най-добър стопанисван заслон 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Най-добър нестопанисван заслон 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Хижа с най-добра кухня 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Най-чиста хижа Kärcher 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Хижа с най-устойчиви практики 2

За да гласувате трябва да имате регистрация и да сте влезли.


Рестарт на хижа 2