Организатори

360º Magazine

Списание 360•

Списание 360° е създадено през 2009 г. и вече 15 години е най-голямата медия за приклюенски спортове и активния начин на живот. Медията специално акцентира върху екологичната култура и отговорното отношение към природата и заобикалящия ни свят. В последно време значително нараства процентът на хората, които предпочитат да прекарват времето си на открито, спортувайки, и търсят алтернативи на съществуващите вече спортове. Все повече се увеличават и съоръженията, които ни позволяват да практикуваме любимите си спортове в градска среда. Нарастват и продажбите на специализирана спортна екипировка и аксесоари, което е сигурен знак за повишен интерес към различните видове спорт. Тези тенденции предполагат и съществуването на медия, която да коментира познатите и не чак толковапопулярните екстремни спортове, да образова едно адекватно отношение към природата и да предлага внимателно селектирана информация за най-актуалните събития, лица и продукти в съответните сфери.

Български туристически съюз

БТС

Български туристически съюз (БТС) е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален отдих, за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност. Представлява над 130 туристически дружества от цялата страна, с дълбоки корени и традиции, изграждани в продължение на повече от 125 години. Основната цел на БТС е да подпомага развитието на планинския и социалния туризъм. Създава условия, предлага възможности и услуги за развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности. Стимулиране на спортове сред природата ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област. Българският туристически съюз разполага общо с 410 обекта, като 219 от тях са хижи с 13 062 легла, заслони - 26 броя с 283 легла, домове - 33 броя с 2394 легла, 33 туристически спални с 1296 легла, къмпинги -13 броя - 383 легла.

Номиниращи организации

Асоциация “Планини и хора”

Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" (АПХ)

Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" е учредено на 12 ноември 1997 година, в защита правата на планинските водачи. АПХ съдейства за повишаване на екологичната култура в планината, подпомага изграждането и подобряването на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините, на катерачните обекти с цел безопасност. Работи активно за внедряване на единна система от изисквания към професионалната квалификация на планинския водач. Провежда и специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификация на членовете на Сдружението.

Български Планиснски съюз

Български планинарски съюз (БПС)

Български планинарски съюз е национална организация, която обединява действащи организации и хора за устойчиво развитие в областта на планинския туризъм, дейности и спортове, вече действа в страната ни. Учредена е на 29-и септември 2018 година в местност Узана в Централна Стара планина. Една от основните цели на съюза е да изпълнява доброволчески дейност, чрез която да направят планинските пътеки по-достъпни и приветливи. Работят също по възстановяването и изграждането на хижи, заслони и съпътстваща инфраструктура, както и положителна промяна в мисленето на отговорните институции, свързани с планините и планинския туризъм. Изграждане на планинарска култура сред хората, които посещават планините в България, съхраняване на природата и съграденото в планините за поколенията, както и приобщаване на младите хора към природата, също са сред основните цели на членовете на съюза.

Планинска спасителна служба

ПСС

Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на Закон за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС. С посочения закон държавата е възложила на БЧК да извършва дейността „планинско спасяване“ чрез Планинската спасителна служба. В този смисъл дейността на ПСС е регламентирана от нормативната уредба на Република България. ПСС е създадена на 15 декември 1933 г. от членове на Българския алпийски клуб (БАК), Българския туристически съюз (БТС), Юношески туристически съюз (ЮТС) и Софийски ски-клуб. От 1971 член на Международната организация за планинско спасяване ICAR.

Асоциация на Парковете в България

Асоциация на парковете в България (АПБ)

Целта на Асоциация на парковете в България е да работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологични, социални и икономически интереси. Учредена е на 28.01.2003 г. в гр. София, като неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Към настоящия момент в нея членуват 4 колективни члена (1 сдружение и 3 дирекции на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (активни граждани, подкрепящи опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие). АПБ е член на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и един от активните инициатори на застъпнически кампании за опазване на природата в България.

Българска Асоциация за Ски Свободен и Еекстремен Стил

Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС)

Решението за създаването на Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС) е взето в края на 1998г. в едно малко и опушено софийско кафене от 20-на любители и почитатели на ските. Днес това е най-голямата българска организация на хора, които обичат и симпатизират на извънпистовите ски и сноуборд и искат да допринесат за тяхното развитие. Една от основните задачи на БАССЕС е да организира демонстрационни, обучителни и състезателни мероприятия и ски събития, които да съберат хората и да осигури необходимата информация за безопасното практикуване на тези спортове.

Портал за планиснко колоездене Mtb-bg.com

Българският портал за планинско колоездене (MTB-BG)

За над 20 годишната си история порталът за планинско колоездене - mtb-bg, създаден от Любомир Ботушаров, се превърна в институция по темата. Всеки, които се интересува от темата рано или късно попада там. Освен полезни съвети, места за каране, актуални вело новини, там ще намерите и много лично отношение и любов към темата. Както казва създателя му: “Хубаво е, че когато преглеждате страниците на сайта и форума, знаете, че те са дело на една група от „надъхани“ любители на планинското колоездене, които през годините са отделили немалко време, за да може МТБ-БГ да върви напред.” Общност от колоездачи

Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)

Български планинарски съюз е национална организация, която обединява действащи организации и хора за устойчиво развитие в областта на планинския туризъм, дейности и спортове, вече действа в страната ни. Учредена е на 29-и септември 2018 година в местност Узана в Централна Стара планина. Една от основните цели на съюза е да изпълнява доброволчески дейност, чрез която да направят планинските пътеки по-достъпни и приветливи. Работят също по възстановяването и изграждането на хижи, заслони и съпътстваща инфраструктура, както и положителна промяна в мисленето на отговорните институции, свързани с планините и планинския туризъм. Изграждане на планинарска култура сред хората, които посещават планините в България, съхраняване на природата и съграденото в планините за поколенията, както и приобщаване на младите хора към природата, също са сред основните цели на членовете на съюза.

Сдружение за Дива Природа “Балкани”

Сдружение “Зелени Балкани”

Зелени Балкани е основано през 1992 година. Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост. Екипът включва професионалисти в областта на биологията, екологията и горското стопанство. Личности с ентусиазъм и опит, които се стремят да прилагат научни решения за живот без конфликт с дивата природа. . Хората от Сдружението прилагат своите знания, както по конкретни природозащитни проекти, така и в обществени дейности като: работа по изготвяне на природозащитно законодателство, подпомагане на инициативни комитети при решаване на местни екологични проблеми, участие в кампании съвместно с други организации в страната по природзащитни проблеми и т.н.

Екологично сдружение “За Земята”

Сдружение “За Земята”

Сдружение “За Земята” е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Организацията работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Основните дейности са да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда и да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата. Освен това “За Земята” организират директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

Разказите на хижаря

Телевизиона поредица “Разказите на хижаря”

"Разказите на хижаря" е телевизиона поредица, запознаваща ни с хората които ни приютяват в планината. Те разказват за своите преживявания, философия, инициативи. Разкриват ни прелестите, около техният втори дом - Хижите, приготвят ни вкусни гозби и ни дават съвети за безопасност. Разказват ни за най-добрите хижари и прекрасните места, които те стопанисват.