Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Политика на поверителност

Последна актуализация на 08-май-2024 

Дата на влизане в сила 15-май-2023 

 

Тази Политика за поверителност описва политиките на 360 MAG Ltd, ул. „Славейков“ 11, София 1000, България, email: magazine@360mag.bgтелефон: +359878612740 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://huts.360mag.bg/2023/ ). („Услугата“). С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не осъществявайте достъп до Услугата и не я използвайте. 

Можем да променяме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление до вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Преработената Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването ѝ в Услугата и продължаването на достъпа до Услугата или използването ѝ след този срок ще означава, че приемате преработената Политика за поверителност. Поради това ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница. 


Как използваме Вашата информация: 

– Ние ще използваме информацията, която събираме за вас, за следните цели:  

– Създаване на потребителски профил


Прилагане на ОУ

Ако искаме да използваме вашата информация за други цели, ще поискаме съгласието ви и ще използваме информацията ви само след получаване на съгласието ви, а след това – само за целта(ите), за която(ито) е дадено съгласието, освен ако не сме задължени да направим друго по закон.

 

Вашите права:

В зависимост от приложимия закон може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на личните Ви данни или да получите копие от личните Ви данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на данните Ви, да поискате от нас да споделим (пренесем) личната Ви информация на друго лице, да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили за обработване на данните Ви, право да подадете жалба до законоустановен орган и други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимите закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на адрес magazine@360mag.bg. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.
Обърнете внимание, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието си за обработване на същата за необходимите цели, може да не успеете да получите достъп или да използвате услугите, за които е била поискана информацията ви.


Сигурност:

Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неразрешената промяна на вашата информация, която е под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие правите това на свой собствен риск.


Защита на данните:

Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на Вашата информация, която е налична при нас, можете да изпратите имейл до нашето длъжностно лице по жалбите на адрес:  360 MAG Ltd, ул. „Славейков“ № 11, email: magazine@360mag.bg, телефон: +359878612740. Ние ще разгледаме вашите притеснения в съответствие с приложимото законодателство.

Заявкa за изтриване на акаунт

Уважаваме поверителността ви и възнамеряваме да запазим прозрачност по отношение на всички лични данни, които съхраняваме за физически лица. Съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) гражданите и жителите на ЕС могат да поискат изтриване на лични данни, съхранявани на нашите сървъри.

Следният формуляр ще ви позволи да поискате изтриване на профила си и съответните лични и частни данни. Ще трябва да удостоверите собствеността си върху този адрес и може да бъдете помолени да предоставите допълнителни документи за самоличност или информация, необходими за потвърждаване на искането.

С изпращането на този формуляр декларирате, че сте индивидуален собственик на посочения имейл адрес и свързаните с него акаунти и че цялата предоставена информация, включително всички допълнителни данни, необходими за потвърждаване на самоличността ви, е вярна. Също така декларирате, че възнамерявате акаунтите, свързани с този имейл адрес, да бъдат окончателно изтрити.