Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Класиране 2023

Най-добра хижа без автомобилен / лифт достъп

Хижа „Мазалат“
1-во място с 1 гласа
Хижа „Мазалат“
Номинирана от БПС, АПБ, АПХ, БАССЕС, ЕС “За земята”
Хижа „Амбарица“
2-ро място с 1 гласа
Хижа "Амбарица" Номинирана от БААТ, “Разказите на хижаря”, АПХ, СДП “Балкани”, БАССЕС, MTB-bg Виж повече за хижата
Номинирана от БААТ, “Разказите на хижаря”, АПХ, СДП “Балкани”, БАССЕС, MTB-bg
Хижа „Македония“
3-то място с 1 гласа
Хижа „Македония“
Номинирана от АПХ и СДП “Балкани”
Резултати от общо 4080 гласа
 1. Хижа “Мазалат” – 815
 2. Хижа “Амбарица” – 478
 3. Хижа “Македония” – 437
 4. Хижа “Иван Вазов” – 436
 5. Хижа „Плевен“ – 424
 6. Хижа „Мальовица“ – 312
 7. Хижа „Яворов“ – 311
 8. Хижа „Васил Левски“ – 279
 9. Хижа „Ехо“ – 255
 10. Хижа „Камен дел“ – 192
 11. Хижа „Бунтовна“ – 180
 12. Хижа „Бенковски“ – 141
 13. Хижа „Козя стена“ – 135
 14. Хижа „Мечит“ – 66
 15. Хижа „Фенера“ – 42

Най-добра хижа с автомобилен / лифт достъп

Хижа „Партизанска песен“
1-во място с 1 гласа
Хижа „Партизанска песен“
Номинирана от АПХ и ЕС “За земята”
Хижа „Беласица“
2-ро място с 1 гласа
Хижа „Беласица“
Номинирана от АПБ и MTB-bg
Хижа „Момчил Юнак“
3-то място с 1 гласа
Хижа „Момчил Юнак“
Номинирана от БААТ и АПХ
Резултати от общо 5102 гласа
 1. Хижа „Партизанска песен“ – 811
 2. Хижа „Беласица“ – 757
 3. Хижа „Момчил юнак“ – 636
 4. Хижа „Балканити“ – 627
 5. Хижа „Септември“ – 507
 6. Хижа „Тръстеная“ – 429
 7. Хижа „Червената шапчица“ – 396
 8. Хижа „Малка юрта“ – 345
 9. Хижа „Карандила“ – 294
 10. Хижа „Бонсови поляни“ – 111
 11. Хижа „Хайдушка песен“ – 96
 12. Хижа „Загаза“ – 96

Най-добър стопанисван заслон

Заслон „Спано поле”
1-во място с 1 гласа
Заслон „Спано поле”
Номиниран от АПБ, АПХ, БАССЕС, ЕС “За земята”, MTB-bg
Заслон „Ботев“
2-ро място с 1 гласа
Заслон „Ботев“
Номиниран от БААТ, АПХ, БАССЕС, ЕС “За земята” и “Разказите на хижаря”
Заслон „Кикиш“
3-то място с 1 гласа
Заслон „Кикиш“
Номинирана от БПС, БАССЕС, ЕС “За земята”
Резултати от общо 2616 гласа
 1. Заслон „Спано поле“ – 1095
 2. Заслон „Ботев“ – 807
 3. Заслон „Кикиш“ – 393
 4. Заслон „Орлово гнездо“ – 321

Най-добър нестопанисван заслон

Заслон „Велийца”
1-во място с 1 гласа
Заслон „Велийца“
Номиниран от АПБ, БААТ, “Разказите на хижаря”, ЕС “За земята”, MTB-bg
Заслон „Кончето“
2-ро място с 1 гласа
Заслон “Кончето”
Номиниран от АПХ, АПБ, БААТ, БАССЕС, MTB-bg.com и ЕС “За земята”
Заслон „Страшното езеро“
3-то място с 1 гласа
Заслон „Страшното езеро“
Номиниран от БААТ, БАССЕС и MTB-bg.com
Резултати от общо 2017 гласа
 1. Заслон „Велийца“ – 625
 2. Заслон „Кончето“ – 477
 3. Заслон „Страшното езеро“ – 399
 4. Заслон „Голям Кадемлия“ – 204
 5. Заслон „Каракачански колиби“ – 138
 6. Заслон „Маринка“ – 115
 7. Заслон „Чертиград“ – 48

Хижа с най-добра кухня

Хижа „Момчил Юнак“
1-во място с 1 гласа
Хижа „Момчил Юнак“
Номинирана от БААТ и АПХ
Хижа „Мазалат“
2-ро място с 1 гласа
Хижа „Мазалат“
Номинирана от БПС, АПБ, АПХ, БАССЕС, ЕС “За земята”
Хижа „Партизанска песен“
3-то място с 1 гласа
Хижа „Партизанска песен“
Номинирана от АПХ и ЕС “За земята”
Резултати от общо 3475 гласа
 1. Хижа „Момчил юнак“ – 594
 2. Хижа „Мазалат“ – 483
 3. Хижа „Партизанска песен“ – 432
 4. Хижа „Горски Рай“ – 312
 5. Хижа „Червената шапчица“ – 309
 6. Хижа „Камен дел“ – 300
 7. Хижа „Мальовица“ – 279
 8. Хижа „Трите реки“ – 225
 9. Хижа „Карандила“ – 192
 10. Хижа „Отовица“ – 153
 11. Хижа „Бунтовна“ – 144
 12. Заслон „Кикиш” – 129
 13. Хижа „Малина“ – 69
 14. Хижа „Семково“ – 42

Най-чиста хижа

Хижа „Беласица“
1-во място с 1 гласа
Хижа „Беласица“
Номинирана от АПБ и MTB-bg
Хижа „Мазалат“
2-ро място с 1 гласа
Хижа „Мазалат“
Номинирана от БПС, АПБ, АПХ, БАССЕС, ЕС “За земята”
Хижа „Момчил Юнак“
3-то място с 1 гласа
Хижа „Момчил Юнак“
Номинирана от БААТ и АПХ
Резултати от общо 3546 гласа
 1. Хижа „Беласица“ – 480
 2. Хижа „Мазалат“ – 474
 3. Хижа „Момчил юнак“ – 334
 4. Хижа „Партизанска песен“ – 324
 5. Хижа „Плевен“ – 291
 6. Хижа „Българка“ – 267
 7. Хижа „Червената шапчица“ – 252
 8. Хижа „Горски Рай“ – 234
 9. Хижа „Амбарица“ – 231
 10. Хижа „Тръстеная“ – 207
 11. Хижа „Бунтовна“  156
 12. Хижа „Пробойница“ 105
 13. Хижа „Академик“ 99
 14. Хижа „Загаза“ 66
 15. Хижа „Фенера“ 18

Хижа с най-устойчиви еко практики

Хижа „Амбарица“
1-во място с 1 гласа
Хижа "Амбарица" Номинирана от БААТ, “Разказите на хижаря”, АПХ, СДП “Балкани”, БАССЕС, MTB-bg Виж повече за хижата
Номинирана от БААТ, “Разказите на хижаря”, АПХ, СДП “Балкани”, БАССЕС, MTB-bg
Хижа „Ехо“
2-ро място с 1 гласа
Хижа „Ехо“
Номинирана от БАССЕС
Хижа „Козя стена“
3-то място с 1 гласа
Хижа “Козя стена”
Номинирана от БААТ и АПХ
Резултати от общо 2223 гласа
 1. Хижа „Амбарица“ – 594
 2. Хижа „Ехо“ – 411
 3. Хижа „Козя стена“ – 321
 4. Хижа „Македония“ – 255
 5. Хижа „Червената шапчица“ – 255
 6. Хижа „Тъжа“ – 204
 7. Хижа „Скакавица“ – 183

Рестарт на хижа

Хижа „Белмекен“
1-во място с 1 гласа
Хижа „Белмекен“
Номинирана от БАССЕС
Хижа „Българка“
2-ро място с 1 гласа
Хижа „Българка“
Номинирана от БПС и БАССЕС
Хижа „Кашана“
3-то място с 1 гласа
Хижа „Кашана“
Номинирана от БПС
Резултати от общо 2184 гласа
 1. Хижа „Белмекен“ – 591
 2. Хижа „Българка“ – 438
 3. Хижа „Кашана“ – 231
 4. Хижа „Мургаш“ – 210
 5. Хижа „Пробойница“ – 177
 6. Хижа „Кабата“ – 75
 7. Хижа „Павел Делирадев” – 33