Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Гласуването за 2023 приключи!

Благодарим на всички гласували за „Хижа на годината“ 2023 в периода 15.05 до 15.11.
Номинираните хижи за 2023 г. може да видите по-долу, а как ги подредихте вижте в секцията „класиране“

За следващата кампания през 2024 последвайте:

360mag https://www.facebook.com/360mag

Хижа на годината https://www.facebook.com/HutOfTheYear

Всяка от 10-те номиниращи организации оценява хижите/заслоните в отделните категории по единни критерии на база актуалното им състояние:

– работят ли целогодишно

– осигурен ли е денонощен авариен достъп

– изпълняват ли стопаните съвестно туристическите си функции

– разполагат ли със свободнодостъпна столова

– организират ли се туристически събития

– доколко поддържана е прилежащата инфраструктура (пътеки, информационни табели, кътове за отдих и тн.)

Най-добра хижа без автомобилен / лифт достъп 2

Най-добра хижа с автомобилен / лифт достъп 2

Най-добър стопанисван заслон 2

Най-добър нестопанисван заслон 2

Хижа с най-добра кухня 2

Най-чиста хижа Kärcher 2

Хижа с най-устойчиви практики 2

Рестарт на хижа 2