Момина поляна от Недка Ценова

Това са най-добрите хижари.