Най-добрите хижи и заслони в България 2023

х.Вада от Емил Вардаров

1. Намира се в Рила.
2. Много уютна и с много добър хижар.
3. С много отправни точки и маршрути.