Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Мусала от Недка Матейчина

Добро отношение. Приятно посрещане. Чистота.